Omhändertänk®

Manifest

Människor som hamnat utanför den sociala gemenskapen känner brist på meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet och upplever sig oförmögna att påverka sin egen livssituation.

Samtidigt finns det mängder ogjort arbete som skulle kunna bidra till att skapa ett ekologiskt hållbart samhälle.

Det intressanta är att dessa arbetsuppgifter ofta är begripliga, hanterbara och meningsfulla, även för människor som av olika skäl hamnat utanför den sociala gemenskapen.

Här finns det enorma synergieffekter att skörda!

Omhändertänk är ett förhållningssätt med utgångspunkten att lösningen på våra två största samhällsproblem hänger ihop.

—Vi vill skapa ett bättre samhälle genom att förena socialt och ekologiskt ansvarstagande.

Kontakta oss vi e-post

Representanter

Främja

Syftesfabriken

Palla

Stadshandel

Retour

Fikabod

Refurn

Famn